Work > Printmaking

Toi et Moi, for Madame Bourgeois
Toi et Moi, for Madame Bourgeois
Watercolor Monotype
10" x 10"
2018